041 617 958

“Vodne igrarije temeljijo na metodi Halliwick, ki otroku omogoči na prijazen način doživeti vodno okolje in pozitivno vpliva na razvoj motoričnih spretnosti.”

Moram reči, da sem prav vesela, da lahko starše usmerim v vaš tečaj, ki je v skladu s principi, ki jih upoštevamo v razvojno-nevrološki obravnavi. V večini tečajev namreč uporabljajo obroče, ki pa jih mi zelo odsvetujemo…

 

Andreja Kovač, dr. med.,

specialistka pediatrije,

Razvojna ambulanta Kranj in Škofja Loka

IZJAVE STARŠEV